• امروز : جمعه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد

۲۴اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۹اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۶فروردین
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

۱۹فروردین
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد 19 فروردین ۱۴۰۱

۰۵فروردین
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ فروردین ۱۴۰۱

۲۰اسفند
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ خطیب نماز جمعه یزد مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ :  آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

۰۶اسفند
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ اسفند ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ اسفند ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ اسفند ۱۴۰۰ خطیب نماز جمعه یزد آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد