• امروز : دوشنبه - ۲۵ تیر - ۱۴۰۳

صوت خطبه های نماز جمعه یزد

۰۶آبان

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ آبان ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ آبان ۱۴۰۱ خطیب آیت الله ناصری  

۲۹مهر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۹ مهر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۹ مهر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۹ مهر ۱۴۰۱ خطیب آیت الله محمد رضا ناصری

۱۵مهر

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۵ مهر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۵ مهر ۱۴۰۱ خطیب: آیت الله ناصری

۱۸شهریور
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ خطیب : آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

۱۱شهریور
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۱مرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴مرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱