• امروز : سه شنبه - ۷ آذر - ۱۴۰۲

دسته بندی : مراسم

جلسه تفسیر ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳

جلسه تفسیر ۱۰ مهر ۱۴۰۰