• امروز : یکشنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۳

آیت الله علاقبند

۱۲آبان
تصاویر مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر آیت الله علاقه بند یزدی

تصاویر مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر آیت الله علاقه بند یزدی

تصاویر مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر آیت الله حاج سید محمد علی علاقه بند یزدی

۱۱آبان
تصاویر آرشیوی از عیادت امام جمعه یزد از مرحوم آیت الله علاقه بند

تصاویر آرشیوی از عیادت امام جمعه یزد از مرحوم آیت الله علاقه بند

تصاویر آرشیوی از عیادت امام جمعه یزد از مرحوم آیت الله علاقه بند