• امروز : یکشنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۳

احکام خمس

۱۹اسفند
عکس نوشته احکام | استفاده از اموال کسی که خمس نمی دهد

عکس نوشته احکام | استفاده از اموال کسی که خمس نمی دهد

عکس نوشته احکام | استفاده از اموال کسی که خمس نمی دهد سوال : پدرم اهل پرداخت خمس نیست، استفاده از اموال ایشان برای ما اشکال دارد؟ آیا فرزندان ایشان، ضامن خمسِ اموال استفاده شده هستند؟ جواب: استفاده از اموال ایشان اشکال ندارد و نسبت به خمس آن وظیفه ای ندارید، ولی در صورتی که […]