• امروز : پنج شنبه - ۱۰ اسفند - ۱۴۰۲

اخلاص

۱۵تیر
غرور آفت زندگی انسان و اخلاص پیش برنده امور زندگی است

غرور آفت زندگی انسان و اخلاص پیش برنده امور زندگی است

 امام جمعه یزد گفت: غرور آفت زندگی انسان و نیت خالص پیش برنده امور زندگی است بنابراین این دو نکته همواره باید در زندگی مورد توجه باشد.