• امروز : پنج شنبه - ۱۰ اسفند - ۱۴۰۲

سخن نگاشت وقف

۱۵مهر
سخن نگاشت | مردم را نسبت به وقف مطمئن کنید

سخن نگاشت | مردم را نسبت به وقف مطمئن کنید

سخن نگاشت وقف وقفیات را به سمت موارد لازم و ضروری جامعه هدایت کنید تا عامه مردم از آن استفاده کنند و همچنین با تبیین و روشنگری صحیح، مردم را نسبت به وقف #مطمئن کرده و ابهامات را برطرف نمایید تا واقف یقین کند طبق وقف نامه و نیت او عمل می شود.