• امروز : جمعه - ۴ خرداد - ۱۴۰۳

عکس نوشته خدا

۱۹بهمن
سخن نگاشت | خدا ناظر بر اعمال ماست

سخن نگاشت | خدا ناظر بر اعمال ماست

عکس نوشته، خدا ناظر بر اعمال ماست همه ما انسان ها در محضر خدا هستیم و خداوند متعال شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار ماست و بدانیم هر کاری انجام می دهیم بر روح و جان ما اثر گذاشته و باعث سعادت یا شقاوت انسان ها خواهد شد.