• امروز : یکشنبه - ۶ آذر - ۱۴۰۱

مسجد

۰۷اسفند
آیت الله ناصری: مساجد را به سنگرهای تحول و کادرسازی تبدیل کنیم

آیت الله ناصری: مساجد را به سنگرهای تحول و کادرسازی تبدیل کنیم

آیت الله ناصری: آیت الله ناصری: باید مساجد را به سنگرهای تحول در عرصه های مختلف و انسان سازی و کادرسازی تبدیل کنیم