• امروز : یکشنبه - ۶ اسفند - ۱۴۰۲

نوجوان ایذه ای

۰۴مهر
حرکت قهرمانانه نوجوان ایذه ای الگو گرفته از شهدای دفاع مقدس بود

حرکت قهرمانانه نوجوان ایذه ای الگو گرفته از شهدای دفاع مقدس بود

آیت الله محمد رضا ناصری یزدی در دیدار با روحانیون رزمنده دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت ثبت و ضبط خاطرات شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی درست و با روش های مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان با خاطرات رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی آشنا و مأنوس شوند. […]