• امروز : یکشنبه - ۶ اسفند - ۱۴۰۲

کاشت ناخن

۱۹مهر
عکس نوشته احکام | کاشت ناخن مصنوعی

عکس نوشته احکام | کاشت ناخن مصنوعی

عکس نوشته احکام کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو، غسل و نماز با آن سوال۸: ۱. آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را برنخواهد داشت، جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ ۲. کسی که بدون ضرورت […]