• امروز : چهارشنبه - ۲ فروردین - ۱۴۰۲

کلیپ آیت الله ناصری

۱۷آذر
کلیپ | اطاعت از خدا و دوری از شیطان

کلیپ | اطاعت از خدا و دوری از شیطان

کلیپ سخنرانی کوتاه از آیت الله ناصری در مورد اطاعت از خدا و دوری از شیطان

۰۳آذر
کلیپ | بسیج خدمتی بزرگ برای جامعه

کلیپ | بسیج خدمتی بزرگ برای جامعه

کلیپ | بسیج خدمتی بزرگ برای جامعه امام جمعه یزد: برکت حضور بسیج در کشور ما بر کسی پوشیده نیست. بسیج یک حرکت بزرگ و یک خدمت بزرگ به جامعه است و حضور آن برای مردم و کشور ضروری است

۳۰آبان
کلیپ | اتکا به خداوند و نیروی مردمی

کلیپ | اتکا به خداوند و نیروی مردمی

کلیپ | اتکا به خداوند و نیروی مردمی آیت الله ناصری  

۳۰آبان
کلیپ بازدید امام جمعه یزد از کارگاه خیاطی انجمن حمایت از زندانیان

کلیپ بازدید امام جمعه یزد از کارگاه خیاطی انجمن حمایت از زندانیان

کلیپ بازدید امام جمعه یزد از کارگاه خیاطی انجمن حمایت از زندانیان