• امروز : پنج شنبه - ۱۰ اسفند - ۱۴۰۲

یمن

۲۱اسفند
سخن نگاشت | چرا در مقابل جنگ چند ساله یمن سکوت کرده اید؟

سخن نگاشت | چرا در مقابل جنگ چند ساله یمن سکوت کرده اید؟

سخن نگاشت | چرا در مقابل جنگ چند ساله یمن سکوت کرده اید؟ آیت الله ناصری امام جمعه یزد: بعد از گذشت چند سال از جنگ یمن، شورای امنیت چند بار در حمایت از این مردم مظلوم جلسه برگزار کرد؟ نه تنها در مقابل ستمی که به این مردم مسلمان می شود سکوت کردند حتی […]