• امروز : جمعه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۴۰۱

خطبه های نماز جمعه یزد

۳۰اردیبهشت
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به رابطه انسان و خدا که رابطه عبد و معبود است، اظهار داشت: انسانها بیهوده آفریده نشده اند و خلقت انسان هدفمند است و زیرا خداوند متعال حکیم است و حکیم، کار بیهوده انجام نمی دهد. وی عنوان کرد: هر حرکتی که […]

۲۴اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۳اردیبهشت
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد 23 اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۹اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۹اردیبهشت
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: از همه مردمی که به ندای رهبر خود لبیک گفتند و شرکت در راهپیمایی خود را وظیفه شرعی  و انسانی دانستند، تقدیر می کنیم. ناصری با اشاره به ۲۷ ماه رمضان بیان کرد: در این روزهای پایانی ماه رمضان همگان را به […]

۲۶فروردین
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با سفارش نمازگزاران به تقوا و پرهیز از گناه اظهار داشت: همه ما در محضر خدا هستیم و خداوند متعال ناظر بر اعمال و کردار ماست بر این اساس تقوا و پرهیز از گناه و قرب به خدا بهترین نجات دهنده انسان از بدی […]

۲۶فروردین
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱