• امروز : شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۴۰۲

آیت الله ناصری امام جمعه یزد

۱۴آبان
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ آبان ۱۴۰۰ خطیب آیت الله محمد رضا ناصری