• امروز : دوشنبه - ۲۵ تیر - ۱۴۰۳

صوت خطبه های نماز جمعه یزد

۱۷تیر

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۷ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۷ تیر ۱۴۰۱

۱۰تیر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۰ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۰ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۰ تیر ۱۴۰۱

۰۹اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۹فروردین
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد 19 فروردین ۱۴۰۱

۰۵فروردین
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ فروردین ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ فروردین ۱۴۰۱

۰۶اسفند
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ اسفند ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ اسفند ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۶ اسفند ۱۴۰۰ خطیب نماز جمعه یزد آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد  

۰۸بهمن
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۸ بهمن ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۸ بهمن ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۸ بهمن ۱۴۰۰ خطیب : آیت الله محمد رضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد