• امروز : شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۴۰۲

صوت خطبه های نماز جمعه یزد

۱۲آذر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۲ آذر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۲ آذر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۲ آذر ۱۴۰۰ خطیب نماز جمعه : آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

۰۹آذر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ آذر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ آذر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۵ آذر ۱۴۰۰ خطیب : آیت الله سید ناصر محمدی امام جمعه موقت یزد

۲۸آبان
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۸ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۸ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۸ آبان ۱۴۰۰ خطیب آیت الله محمدرضا ناصری مطالب مرتبط: مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۸ آبان ۱۴۰۰  

۲۱آبان
صوت | خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ آبان ۱۴۰۰

صوت | خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ آبان ۱۴۰۰ خطیب : آیت الله سید محمدرضا مدرسی

۱۴آبان
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ آبان ۱۴۰۰ خطیب آیت الله محمد رضا ناصری

۰۷آبان
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۷ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۷ آبان ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۷ آبان ۱۴۰۰ خطیب آیت الله ناصری

۰۱آبان
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ مهر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ مهر ۱۴۰۰ آیت الله محمد رضا ناصری