• امروز : جمعه - ۱۱ اسفند - ۱۴۰۲

خطبه نماز جمعه یزد

۰۹مهر
صوت خطبه های نماز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ مهر ۱۴۰۰ آیت الله محمد رضا ناصری

۱۹شهریور
مشروح خطبه های نماز جمعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

مشروح خطبه های نماز جمعه ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر اینکه همه ما در محضر خداوند متعال هستیم و خدا ناظر بر همه اعمال و کردار ماست، اظهار داشت: همه باید پاسخگوی اعمال خودمان باشیم، بنابراین باید به نحوی عمل کنیم که هم مورد رضایت خداوند متعال باشد و هم بتوانیم در روز […]

۰۵شهریور
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۵ شهریور ۱۴۰۰

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۵ شهریور ۱۴۰۰

آیت‎‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: در مسیر کمال و رسیدن به غایت انسانیت و قرب پروردگار ضرورت دارد که حرکات و رفتار و برنامه های ما بر اساس رضایت خدا و بر اساس دستور حق باشد و در مسیر حرکت، از شیطان و وسوسه های نفس تبعیت نکنیم و […]