• امروز : چهارشنبه - ۸ تیر - ۱۴۰۱

خطبه نماز جمعه یزد

۲۷خرداد

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ امام جمعه یزد آیت الله محمدرضا ناصری

۲۷خرداد
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه با تاکید بر اینکه انسان باید نسبت به تربیت نفس خویش دغدغه داشته باشد، اظهار داشت: ما نسبت به تربیت ظاهری و آراستگی ظاهر تلاش بسیاری می کنیم و نگاه ویژه ای به آراستگی زندگی و تامین خوراک و پوشاک داریم اما نسبت به تربیت […]

۲۰خرداد
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با بیان اینکه تقوا انسان را به قرب خدا نزدیک می کند، اظهار داشت: خدای متعال، خالق و رازق ماست و همه ما در کنف رحمت واسعه الهی هستیم بنابراین باید از او اطاعت کنیم و هر اقدامی که مورد رضایت او نیست، انجام […]

۱۳خرداد
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر حفظ تقوا و پرهیز از گناه دوری از مخالفت با خدای متعال اظهار داشت: انسان مخلوق خداست و با طبع مدنی و اجتماعی خلق شده به این معنا که به تنهایی نمی […]

۳۰اردیبهشت
مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مشروح خطبه های نماز جمعه یزد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به رابطه انسان و خدا که رابطه عبد و معبود است، اظهار داشت: انسانها بیهوده آفریده نشده اند و خلقت انسان هدفمند است و زیرا خداوند متعال حکیم است و حکیم، کار بیهوده انجام نمی دهد. وی عنوان کرد: هر حرکتی که […]

۲۴اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۷فروردین
گزیده ای از خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

گزیده ای از خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

گزیده ای از خطبه های نماز جمعه یزد ۲۶ فروردین ۱۴۰۱